24 maart 2023

Algemene behandelvoorwaarden

BEHANDELVOORWAARDEN VAN HET BARDIERGILDE

– Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Hondensalon HAAR! en de eigenaar houder te behandelende dier in de salon. Waarop deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

– Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

– Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van Hondensalon HAAR! .binden niet.

TARIEVEN:

– Een samengestelde prijsopgave verplicht Hondensalon Haar! niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

– De klant verbindt zich met Hondensalon Haar! de hiervoor afgesproken prijs te betalen. Indien dit niet voor de behandeling besproken is gaat Hondensalon Haar! er vanuit dat onze tarieven de klant bekend zijn. Onze tarieven zijn te vinden op onze website onder het kopje: prijzen

Wel kan er een meerprijs worden aangekondigd door Hondensalon Haar!, mocht het te behandelende dier klitten vlooien teken of luizen bevatten. Of in algehele slechte vachtconditie worden binnen gebracht. Daarnaast kan een meerprijs worden gehanteerd als het dier moeilijk gedrag vertoond.

Aansprakelijkheid

Door opdracht te geven aan Hondensalon HAAR!  erkent Opdrachtgever dat Hondensalon Haar!….een inspanningsverbintenis heeft. Hondensalon Haar!  zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Hondensalon Haar!…kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt en is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling waar voorafgaand duidelijk is uitgelegd dat de behandeling door het aanleveren van een geklitte vacht risico’s met zich mee brengt. De klant heeft door de opdracht te geven voor behandeling van een geklitte vacht de risico’s aanvaart .geven aan Sinti In, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

– De trimmer garandeert dat de in de trimsalon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

– De trimmer mag ten aanzien van de verrichten behandeling er vanuit gaan, dat het te behandelende dier in een goede lichamelijke conditie verkeerd. Omstandigheden bij het dier die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de eigenaar  klant vooraf aan te geven. Hieronder valt medicijngebruik, allergieën etc. Een slecht onderhouden vacht kan een afwijkend eind resultaat geven.

– Is de behandeling niet zoals de eigenaar van het dier verwachtte dan kan de eigenaar een klacht indienen bij de trimmer . De klant dient de klacht binnen 48 uur na de behandeling kenbaar te maken aan de Trimmer.

– De klant dient de trimmer de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen, d.m.v. één nieuwe behandeling. De trimmer is niet verplicht om de klant geld terug te geven bij ontevredenheid. Het is te alle tijde  het doel om de klant (dier)  met een tevreden resultaat te behandelen. Mocht dit uitkomen op andere type behandelingen dienen deze betaald te worden door de klant (eigenaar) zelf.

– De Trimmer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden. Mocht de Trimmer niet achter de werkzaamheden staan die ingepland staan,  mag deze afspraak geweigerd worden.

– Indien er schriftelijk reactie wordt gegeven op de algemene voorwaarden, mag dit gemaild worden naar:  hondensalonhaar@gmail.com Wij streven ernaar om binnen 24 uur een reactie te geven

Waarom hanteren we het No-Show beleid?

No Shows. Zoals iedereen van ons gewend is, zijn wij geen standaard Trimsalon maar transparant en duidelijk. Wij vinden het daarom niet nodig om onze eventuele No Show kosten door te berekenen in de prijs van onze bestaande behandelingen. Wij vinden het daarom niet nodig dat jij als trouwe klant hiervan de dupe moet zijn.

Onze voorwaarden voor onze No Shows zijn als volgt:

 48 uur voor behandeling – kosten = Gratis

Klanten kunnen tot maximaal 48 uur van te voren gratis annuleren.

24 uur voor behandeling – kosten = 50%

Klanten die wel hun afspraak binnen 24 uur voor behandeling annuleren wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd en plaats.

Niet gekomen/Vergeten/Te laat, kosten = 100%

Wat verstaan we onder te laat? Dat we niet aan de behandeling kunnen beginnen omdat de planning daar geen ruimte voor bied

Klanten die geen gebruik maken van zijn/haar gereserveerde plaats of te laat zijn, alle mogelijkheden om een afspraak af te zeggen niet gebruiken en onaangekondigd niet verschijnen, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd en plaats. De No-show incasso wordt door het bedrijf Ik kan niet meer B.V. behandeld.

E-mail herinnering

 je bent zelf verantwoordelijk voor het noteren en nakomen van jouw afspraak. Mocht je niet meer weten wanneer je jouw afspraak hebt gemaakt neem dan contact met ons op.

Aansprakelijkheid klant (eigenaar)

Indien er enige schade door het te behandelen dier wordt aangericht in de salon aan de dieren, trimmer of enige (on)roerende goederen, dan is de eigenaar van het dier aansprakelijk voor alle geleden schade. Wij raden  daarom aan als klant een WA-verzekering af te sluiten voor het te behandelen dier.

Mocht u als klant met vragen blijven zitten omtrent de Algemene Voorwaarden, dan staan we u graag te woord.